Urząd Stanu Cywilnego Czarnożyły

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Czarnożyły 98-310, woj. łódzkie
Czarnożyły 48
tel.: 43 841 68 02
http://www.czarnozyly.pl
usc@bip.czarnozyly.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Czarnożyły
Krok pierwszy to wizyta obu narzeczonych w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego z dowodami tożsamości. Nie może się to odbyć później niż miesiąc przed planowaną datą ślubu. Urzędnik pobiera także elektronicznie skrócone odpisy aktu urodzenia przyszłych małżonków. Sporządza dokumentację, przeprowadza krótki wywiad i wydaje oświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ustala się następnie datę, godzinę i miejsce ceremonii oraz wnosi opłatę skarbową. W dniu ślubu młodzi i świadkowie powinni stawić się na kilkanaście minut wcześniej. Legitymując się dowodami tożsamości uzupełniają protokół. Ceremonia zawarcia małżeństwa trwająca ok. 15 minut to przedmowa kierownika Urzędu, przysięga małżonków i nałożenie obrączek. Oficjalnym dokumentem potwierdzającym ich decyzję jest akt zawarcia małżeństwa sporządzany przez Urząd.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 432

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top