Urząd Stanu Cywilnego Łask

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Łask 98-100, woj. łódzkie
ul. Warszawska 14
tel.: 43 676 83 39
http://www.lask.pl
um@lask.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Łask
Według kwestionariuszy prawnych obowiązujących w Polsce, ślub mogą wziąć sosoby pełnoletnie lub posiadające odpowiednie pozwolenia sądowe, osoby nie tkwiące w żdanym innym związku, oraz legitymujące się odpowiednim dokumentem tożsamości. Związek małżeński może zostać zawarty w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego, przy co odpowiednio wczesnym powiadomieniu jego pracowników, zazwyczaj wskazuje się co najmniej 31 dni przed planowaną datą ceremonii. Po okazaniu dowodów osobistych oraz skróconych aktów urodzenia,kolejną wizytą w Urzędzie Stanu Cywilnego jest dzień ślubu. Podczas niego, Para Młoda powinna pojawić się bezpośrednio kilkanaście minut przed ceremonią, by przy pomocy świadków złożyć oficjalne podpisy. W tym dniu należy posiadać przy sobie ważne dowody osobiste.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 621

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top