Urząd Stanu Cywilnego Skomlin

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Skomlin 98-346, woj. łódzkie
ul. Trojanowskiego 1
tel.: 43 886 44 77
http://www.bip.skomlin.akcessnet.net
sekretariat@skomlin.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Skomlin
Ślubu cywilnego w Skomlinie udziela kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który znajduje się na ulicy Trojanowskiego 1. Wszystkie sprawy związane z przygotowaniem do ceremonii nupturienci mogą załatwić codziennie w godzinach 7:30-15:30, natomiast śluby cywilne najczęściej odbywają się w soboty o indywidualnie ustalonej godzinie. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić kierownikowi USC zamiar wstąpienia w związek małżeński najwcześniej trzy miesiące przed ślubem. Wtedy też powinni określić jakie nazwisko przyjmie po ślubie żona i przyszłe dzieci, a także wskazać dwóch świadków ceremonii. Powyższe informacje umieszczane są w protokole przedślubnym, będącym podstawą do sporządzenia aktu małżeństwa. Z urzędnikiem należy także ustalić miejsce ślubu.Jeśli znajduje się ono poza USC, musi on stwierdzić, że spełnia wymóg bezpieczeństwa i podniosłości ceremonii państwowej.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 492

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top