Urząd Stanu Cywilnego Zapolice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Zapolice 98-161, woj. łódzkie
Plac Strażacki 5
tel.: 43 823 19 28
http://www.zapolice.pl
urzad@zapolice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Zapolice
Wszystkie szczegóły ceremonii ślubnej w Zapolicach (termin, miejsce, oprawa) uzgadniane są z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przy Placu Strażackim 5. Podczas zgłaszania zamiaru wstąpienia w związek małżeński niezbędne będą dowody osobiste, są one także wymagane w dniu ślubu. Urzędnik sporządza protokół przedślubny, spisuje tam dane świadków i przyszłe nazwisko rodziny. Do dokumentacji należy dołączyć pokwitowanie opłaty 84 zł za akt małżeństwa, akty urodzenia i inne akty potwierdzające stan cywilny. Ślub cywilny może odbyć się najwcześniej miesiąc po wypełnieniu powyższych czynności. Tradycyjnym miejscem ślubu cywilnego jest sala ślubów USC, jednak od niedawna, po uzyskaniu zgody kierownika i opłaceniu kwoty 1000 zł, narzeczeni mogą organizować ceremonie w niekonwencjonalnych miejscach.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 477

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa łódzkiego
Top