Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
18-312, woj. podlaskie
pada 7
tel.: 86-2763175
http://www.gminarutki.pl
ug.rutki@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Data oraz godzina uroczystości ślubnej ustalana jest z kierownikiem w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rutkach-Kossakach, zlokalizowanego na ul. 11 listopada 7. Zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ceremonii. Kierownik USC przyjmuje nupturientów od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. Narzeczeni muszą złożyć urzędnikowi wymagane dokumenty (dowód osobisty, odpis skróconego aktu urodzenia, dokumenty poświadczające aktualny stan cywilny) oraz pokwitowanie płatności skarbowej wynoszącej 84 złote (za sporządzenie aktu małżeństwa). Przyszli małżonkowie mogą także na własny koszt zająć się dekoracją sali urzędu oraz zamówić oprawę muzyczną lub zdecydować się na ślub poza urzędem (wymaga opłaty dodatkowej 1000 zł).

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 194

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top