Urząd Stanu Cywilnego Hajnówka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Hajnówka 17-200, woj. podlaskie
ul. Aleksego Zina 1
tel.: 85-6822670
http://www.hajnowka.pl
hajnowka@hajnowka.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Hajnówka
W urzędzie stawić powinniśmy się nie później niż 31 dni i nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Nie warto jednak wybierać się tam na ostatnią chwilę. Im później dopełnimy niezbędnych formalności, tym większe prawdopodobieństwo, że wybrany przez nas termin będzie zarezerwowany. Dotyczy to szczególnie czerwca, sierpnia i września, które narzeczeni wybierają najchętniej. Do urzędu wziąć powinniśmy jedynie dowody osobiste i ewentualny dowód opłaty skarbowej. Jeśli urząd znajduje się poza miejscem naszego zamieszkania, potrzebne będą również odpisy aktów urodzenia. Na miejscu urzędnik zapyta nas o datę i miejsce ceremonii, a także nazwisko, jakim posługiwać będziemy się po ślubie. Następnie sporządzi zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które przedłoży nam do podpisania. W dniu ślubu pamiętać powinniśmy o dowodach osobistych. Jako para młoda jesteśmy również proszeni o wcześniejsze stawienie się w urzędzie w celu spisania protokołu. Ślub cywilny trwa kilkanaście minut, a w uroczystości udział mogą wziąć zaproszeni przez nas goście.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 759

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top