Urząd Stanu Cywilnego Turośń Kościelna

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Turośń Kościelna 18-106, woj. podlaskie
ul. Białostocka 5
tel.: 85-7158005
http://www.turosnkoscielna.pl
sekretariat@turosnkoscielna.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Turośń Kościelna
Urząd Stanu Cywilnego Gminy Turośń Kościelna, w którym nupturienci dopełnią wszystkich spraw formalnych mieści się na ulicy Białostockiej 5. Z kierownikiem urzędu narzeczeni muszą ustalić termin oraz miejsce ceremonii. Warto zrobić to z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, szczególnie w sytuacji, gdy ceremonia planowana jest w sezonie ślubnym. Urzędnik musi również wyrazić zgodę na ślub cywilny poza USC, gdyż wybrane miejsce powinno spełniać ustawowy wymóg bezpieczeństwa i być godne ceremonii państwowej. Taka usługa urzędu podlega opłacie 1000 zł. Dokumenty wymagane od narzeczonych to: akty urodzenia, dowody osobiste i pokwitowania opłat skarbowych. Dodatkowe dokumenty muszą dostarczyć osoby po rozwodzie, wdowcy i cudzoziemcy. Narzeczeni powinni też przekazać kierownikowi decyzje dotyczące świadków i zmiany nazwiska.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 456

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top