Urząd Stanu Cywilnego Puńsk

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Puńsk 16-515, woj. podlaskie
ul. Mickiewicza 23
tel.: 87-5161090
http://www.ugpunsk.pl
ug_punsk@pro.onet.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Puńsk
Jeśli para młoda zdecydowała o ślubie cywilnym, w Puńsku, powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Mickiewicza 23. Tam trzeba złożyć oświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa oraz ustalić termin ślubu. Ślub cywilny można zorganizować również poza salą urzędu. Narzeczeni podczas dopełniania formalności oraz w dniu ceremonii powinni mieć przy sobie dowody osobiste, a także dostarczyć odpis aktu urodzenia oraz dowód wniesienia opłaty za akt małżeństwa (84 zł). Ślub poza urzędem to dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł. Miejsce ceremonii musi gwarantować bezpieczeństwo i zachowanie odpowiedniej, uroczystej atmosfery. Istotą ślubu jest złożenie podpisów na akcie małżeństwa przez narzeczonych, dwóch świadków oraz kierownika USC.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 483

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top