Urząd Stanu Cywilnego Zabłudów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Zabłudów 16-060, woj. podlaskie
ul. Rynek 8
tel.: 85-7188100 w. 31
http://www.zabludow.pl
usc@zabludow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Zabłudów
Zabłudowski Urząd Stanu Cywilnego jest atrakcyjnie zlokalizowany na Rynku 8. W celu zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego, narzeczeni muszą osobiście zgłosić się do kierownika urzędu i złożyć pisemne zapewnienie o braku przeszkód. Czynność tę można wykonać już na pół roku przed planowanym ślubem. Formalności wymagają też dostarczenia do urzędu aktów urodzenia, ważnych dowodów osobistych i opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł według obowiązującego cennika). Ślub cywilny przeprowadzany w innym niż sala ślubów miejscu podlega dodatkowej opłacie 1000 zł i wymaga akceptacji ze strony władz USC. Ceremonia ślubu ma ustalony przebieg, jednak narzeczeni mają prawo uzupełnić ją o własne przemówienia. Potwierdzeniem małżeństwa jest akt ślubu. Małżonkowie jeden jego odpis otrzymują bezpłatnie.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 628

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top