Urząd Stanu Cywilnego Wysokie Mazowieckie

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wysokie Mazowieckie 18-200, woj. podlaskie
ul. Ludowa 15
tel.: 86-2752592
http://www.wysokiemazowieckie.pl
usc@wysokiemazowieckie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wysokie Mazowieckie
Zgłoszenie zamiaru wstąpienia w związek małżeński w USC w Wysokiem Mazowieckiem, przy ul. Ludowej 15, musi nastąpić minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu. Zasady udzielania ślubu cywilnego w Polsce wymagają złożenia dokumentów: odpisy aktów urodzenia, dowodów osobistych, aktów małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub zgonie małżonka, potwierdzenie opłaty skarbowej 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa, zapewnienie o braku przeszkód. Prawo wymaga także, aby w dniu ceremonii obecni byli świadkowie, dwie dorosłe osoby. Jeśli przyszli małżonkowie planują ślub cywilny poza USC powinni uzyskać zgodę władz urzędu oraz dokonać opłaty 1000 zł. W ostatnich latach modne są ceremonie w hotelach, salach weselnych, czy latem w ogrodach. Ceremonia ślubu polega na złożeniu oświadczeń i podpisu pod aktem małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 888

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top