Urząd Stanu Cywilnego Tykocin

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Tykocin 16-080, woj. podlaskie
ul. 11 Listopada 8
tel.: 85-7181627
http://www.um.tykocin.wrotapodlasia.pl
burmistrz.tykocin.bia@gminypolskie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Tykocin
W Tykocinie powyższe czynności narzeczeni wypełnią w Urzędzie Stanu Cywilnego na ulicy 11 Listopada 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. W kwestii terminu ślubu pracownicy USC są elastyczni i do każdej ceremonii podchodzą indywidualnie. Najważniejsze, aby formalności załatwić najpóźniej 31 dni przed ustaloną datą ślubu. Do obowiązków przyszłych małżonków należy złożenie zapewnienia o braku prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz wskazanie dwóch świadków ceremonii, którzy potwierdzą jej prawomocność. Ponadto niezbędne będą dowody osobiste, akty urodzenia i ewentualnie akt zgonu lub orzeczenie rozwodu, w celu przygotowania aktu małżeństwa. Dokument ten podlega opłacie skarbowej 84 zł. Nupturienci mają możliwość złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza salą ślubów, np.: w plenerze.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 611

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top