Urząd Stanu Cywilnego Nowe Piekuty

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Nowe Piekuty 18-212, woj. podlaskie
ul. Główna 8
tel.: 86-4761513
http://www.nowepiekuty.pl
ugpiekuty@pro.onet.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Nowe Piekuty
W celu zawarcia związku małżeńskiego oboje nupturienci powinni osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Nowych Piekutach przy ul. Głównej 8, wraz z dokumentami tożsamości, w celu złożenia przed kierownikiem USC pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających możliwość małżeństwa oraz ustalenia terminu i miejsca ślubu (od 2015 roku śluby cywilne nie muszą być zawierane w urzędzie). Aby kierownik mógł udzielić ślubu musi upłynąć przynajmniej 31 dni od dnia zgłoszenia. Datę ślubu można ustalić już na pół roku wcześniej, co jest polecane, kiedy chcecie wziąć ślub w popularnych miesiącach. W chwili składania zapewnienia pobierana jest opłata za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł (można ją wpłacić na konto urzędu i przekazać kierownikowi potwierdzenie lub wpłacić bezpośrednio w kasie). Akt małżeństwa sporządzony zostaje zaraz po ceremonii, małżonkowie otrzymują także bezpłatnie jeden odpis skrócony aktu małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 538

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top