Urząd Stanu Cywilnego Sidra

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Sidra 16-124, woj. podlaskie
ul. Rynek 5
tel.: 85-7220991
http://www.ug-sidra.pbip.pl
ug_sidra@zetobi.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Sidra
W Gminie Sidra za organizację formalnej strony ślubu cywilnego odpowiada Urząd Stanu Cywilnego znajdujący się przy ul. Rynek 5. Narzeczeni pragnący zawrzeć związek małżeński na malowniczym Podlasiu muszą osobiście udać się do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przynajmniej 31 dni przed zarezerwowaną wcześniej datą ślubu i okazać dokumenty. W przypadku osób, które nie były wcześniej w związku małżeńskim są to odpisy aktu urodzenia i dowody osobiste. Na miejscu sporządzane jest zapewnienie o braku przeszkód dla danego małżeństwa oraz ewentualny wniosek o ślub poza salą ślubów USC w Sidrze. Warunkiem ślubu w innej lokalizacji jest bezpieczeństwo gości, a także obowiązek zachowania powagi uroczystości. Koszty związane ze ślubem cywilnym to 84 zł za sporządzenie aktu ślubu, 39 zł - przyspieszenie terminu, 1000 zł - ślub poza USC, opcjonalnie inne opłaty skarbowe.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 471

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top