Urząd Stanu Cywilnego Goniądz

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Goniądz 19-110, woj. podlaskie
Plac 11 Listopada 38
tel.: 85-7380043 w. 15
http://www.goniadz.pl
kancelaria.um@goniadz.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Goniądz
Narzeczeni, którzy zdecydowali się na zawarcie ślubu cywilnego muszą stawić się w Urzędzie osobiście, nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż miesiąc i jeden dzień przed wybraną datą ślubu. Podstawowym, wymaganym dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. Jeżeli jedno z narzeczonych jest wdowcem, rozwodnikiem lub cudzoziemcem, musi przygotować dodatkowe dokumenty. Niepełnoletnie kobiety, które ukończył 16 rok życia, zobowiązane są okazać zgodę sądu rodzinnego na zawarcie małżeństwa. Jak wcześniej wspomniano, ceremonia zaślubin może się odbyć także poza budynkiem Urzędu. Należy wówczas przedłożyć stosowny wniosek i uiścić wymaganą opłatę skarbową. By Urząd wydał zgodę na organizację takiej ceremonii, wybrane miejsce musi stwarzać bezpieczne warunku dla zaproszonych gości. Podczas spotkania z Urzędzie ustalimy nie tylko datę i miejsce ceremonii, ale także nazwiska, którymi będziemy się posługiwać jako małżeństwo. Kiedy narzeczeni udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania, urzędnik sporządza zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 523

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top