Urząd Stanu Cywilnego Dziadkowice

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dziadkowice 17-306, woj. podlaskie
Dziadkowice 13
tel.: 85-6565907
http://www.bip.ug.dziadkowice.wrotapodla sia.pl
ugdziadkowice@post.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dziadkowice
Para udaje się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego, w którym chce się pobrać co najmniej miesiąc przed planowaną ceremonią. Okazuje dowody tożsamości i składa zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokument przygotowuje na miejscu urzędnik, który wcześniej przeprowadza z narzeczonymi krótki wywiad. Jeżeli nie ma żadnych negatywnych przesłanek para ustala datę ślubu. Może również wnioskować o ceremonię w plenerze. Wówczas opłata skarbowa za wydanie aktu małżeństwa jest wyższa. Kilkanaście minut przed samą ceremonią ostatnie formalności wypełniają państwo młodzi oraz świadkowie, do czego niezbędne są ich dowody osobiste. Ślub cywilny trwa około 15 minut, a po zgodnym złożeniu przez narzeczonych oświadczeń, kierownik Urzędu ogłasza ich mężem i żoną. Dokumentem poświadczającym jest sporządzony przez Urząd akt zawarcia małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 421

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top