Urząd Stanu Cywilnego Perlejewo

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Perlejewo 17-322, woj. podlaskie
Perlejewo 14
tel.: 85-6575515
http://www.perlejewo.pl
ugperlejewo@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Perlejewo
Wszystkie sprawy związane ze ślubem cywilnym narzeczeni zrealizują w Urzędzie Stanu Cywilnego w Perlejewie 14 w godzinach 7:30-15:30. Od nupturientów wymagane jest posiadanie dowodów osobistych, aktów urodzenia, aktów małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub śmierci męża/żony. Kierownik USC sporządzając protokół ślubu, w którym musi zamieścić także, decyzję dotyczącą zmiany nazwiska oraz personaliów świadków. Ślub może odbyć się po 31 dniach od zgłoszenia go w USC, jeśli okoliczności tego wymagają, kierownik może przyspieszyć ten termin. Ślub cywilny to podniosła uroczystość, podczas której przyszli małżonkowie składają przysięgę oraz oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. USC w jest otwarty na pomysły narzeczonych w kwestii miejsca ślubu i chętnie wyraża zgodę na śluby w plenerach (o ile spełniają warunki bezpieczeństwa zgromadzonych).

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 420

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top