Urząd Stanu Cywilnego Zambrów

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Zambrów 18-300, woj. podlaskie
ul. Fabryczna 3
tel.: 86-2712210 w. 28
http://www.zambrow.pl
um@zambrow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Zambrów
Zambrowski Urząd Stanu Cywilnego mieści się przy ul. Fabrycznej 3. Pary, które chcą zgłosić zamiar wstąpienia w związek małżeński przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Zapewnienie o braku przeszkód do wstąpienia w związek małżeński nupturienci mogą składać już pół roku przed planowanym dniem ceremonii, dokładną datę warto uzgodnić z kierownikiem USC. Wymagane podczas załatwiania sprawy dokumenty to: dowody tożsamości, pokwitowanie opłaty za akt małżeństwa, akty urodzenia. Zambrów to bardzo atrakcyjne miasto województwa podlaskiego, oferuje ciekawe plenery oraz liczne zabytkowe miejsca, w których można przygotować niekonwencjonalną ceremonię. Zgodę na ślub cywilny poza urzędem musi wydać kierownik USC, po ocenie bezpieczeństwa i powagi miejsca. Jest to dodatkowa usługa urzędu obłożona opłatą 1000 zł.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 711

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top