Urząd Stanu Cywilnego Mońki

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Mońki 19-100, woj. podlaskie
ul. Juliusza Słowackiego 5a
tel.: 85-7162416
http://www.um-monki.pl
sekretariat@um-monki.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Mońki
Jeśli podjęliśmy decyzję o wstąpieniu w związek małżeński, powinniśmy koniecznie poinformować Urząd Stanu Cywilnego w Mońkach o naszej decyzji. Urząd powinien otrzymać informację o planowanej dacie ślubu na co najmniej trzydzieści jeden dni przed ceremonią. W urzędzie koniecznie trzeba przedstawić aktualne dowody tożsamości, dopuszczalny jest również paszport. Koniecznym dokumentem będzie również skrócony akt urodzenia pary, lub w przypadku kiedy jedna ze stron aplikujących jest po rozwodzie – akt ślubu wraz z adnotacją o rozwodzie. Na spotkaniu ustalone zostaną przyszłe nazwiska żony oraz dzieci. Wybrana zostanie też data oraz godzina ceremonii ślubu, na którą należy stawić się wcześniej wraz ze świadkami. Po złożeniu ostatnich podpisów i uroczystym złożeniu przysięgi, kierownik USC przygotuje akt ślubu dla nowożeńców.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 626

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top