Urząd Stanu Cywilnego Orla

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Orla 17-106, woj. podlaskie
ul. Adama Mickiewicza 5
tel.: 85-7305794
http://www.orla.pl
ugorla@orla.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Orla
USC w niewielkiej, położonej nad rzeką miejscowości Orla znajduje się przy ul. Mickiewicza 5. Przed wizytą w tym urzędzie przyszła młoda para musi przygotować dokumenty tożsamości oraz dowód opłaty skarbowej (84 zł). Samo udzielenie ślubu, jeśli nie odbywa się poza USC, jest darmowe. Opłata związana jest natomiast z wystawieniem aktu zawarcia związku małżeńskiego. Podczas wizyty narzeczeni składają oświadczenie o braku wiedzy odnośnie informacji o niemożliwości zawarcia małżeństwa między nimi. Następnie ustalany jest termin ślubu – nie wcześniej, niż miesiąc i nie później, niż sześć miesięcy od daty podpisania oświadczenia. Konieczny będzie także wybór nazwisk, jakie młoda para przyjmie po ślubie oraz wybór nazwiska ich przyszłych dzieci.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 427

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top