Urząd Stanu Cywilnego Czeremcha-Wieś

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Czeremcha-Wieś 17-240, woj. podlaskie
ul. Duboisa 14
tel.: 85-6850031
http://www.czeremcha.pl
usc@czeremcha.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Czeremcha-Wieś
Zmiany w procedurach urzędowych dają możliwość zawarcia związku małżeńskiego w dowolnym Urzędzie. Urzędnik potrzebuje dwóch dokumentów, czyli dowodów tożsamości przyszłych nowożeńców oraz ich skróconych odpisów aktu urodzenia. Nie ma jednak konieczności osobistego przedkładania tych drugich dokumentów, ponieważ urzędnik elektronicznie migruje potrzebne dane. Narzeczeni odpowiadają na kilka prostych pytań i podejmują decyzję o zmianie nazwiska lub nie. Rolą urzędnika jest sporządzenie zaświadczenia potwierdzającego, że nie ma okoliczności, które byłyby przeszkodą w zawarciu małżeństwa. Ślub zawierany jest w obecności dwóch świadków, a przewodniczy mu kierownik Urzędu. Złożenie przysięgi, nałożenie obrączek i podpisanie aktu małżeństwa zajmuje około 15 minut. Od tej chwili związek zostaje prawomocnie usankcjonowany.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 403

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top