Urząd Stanu Cywilnego Kleszczele

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kleszczele 17-250, woj. podlaskie
ul. 1 Maja 4
tel.: 85-6818004 w. 22
http://www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasi a.pl
kleszczeleum@fr.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kleszczele
Związek małżeński w świetle obowiązującego prawa mogą zawrzeć osoby pełnoletnie różnej płci, które mają zdolność do zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że nie mogą one ze sobą spokrewnione w linii prostej lub pozostawać w stosunku przysposobienia (np. osoba adoptująca i adoptowana). Kobiety pomiędzy 16 i 18 rokiem życia mogą wziąć ślub cywilny jedynie wtedy, gdy sąd rodzinny wyrazi na to zgodę. Warto pamiętać o tym, że do Urzędu Stanu Cywilnego musimy wybrać się przynajmniej 31 dni przed ślubem. Warto jednak formalności załatwić znacznie wcześniej, ponieważ będziecie mieć wtedy większą swobodę w wyborze terminów. Sama ceremonia przeprowadzana jest przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i trwa zaledwie kilkanaście minut. Podczas uroczystości obecni są świadkowie i zaproszenie goście. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą obrączek, dowodów osobistych, a także dowodu wpłaty opłaty skarbowej.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 484

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top