Urząd Stanu Cywilnego Dubicze Cerkiewne

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dubicze Cerkiewne 17-204, woj. podlaskie
ul. Główna 65
tel.: 85-682-996
http://www.dubicze-cerkiewne.pl
gmina@dubicze-cerkiewne.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dubicze Cerkiewne
Podstawowym dokumentem potrzebnym do zawarcia małżeństwa jest zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających wstąpienie w związek. Wydaje je Urząd Stanu Cywilnego, do którego narzeczeni muszą udać się osobiście z dowodami tożsamości. Dokument jest wydawany na podstawie weryfikacji aktów urodzeń i krótkiego wywiadu przeprowadzonego z narzeczonymi. Ślub może być zaplanowany najwcześniej miesiąc później. Trzeba również podać dane świadków i określić zmianę nazwiska po ślubie. Ostatnim krokiem jest wniesienie opłaty skarbowej, której wysokość zależy od tego czy ceremonia odbywa się w Urzędzie czy w plenerze. Bez względu na miejsce, para i świadkowie muszą pojawić się z około półgodzinnym wyprzedzeniem, by po okazaniu dowodów tożsamości uzupełnić protokoły. Ceremonia trwa około 15 minut, a jej główną częścią jest złożenie przysięgi, nałożenie obrączek i podpisanie aktów małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 422

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top