Urząd Stanu Cywilnego Knyszyn

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Knyszyn 19-120, woj. podlaskie
ul. Rynek 39
tel.: 85-7279992
http://www.knyszyn.pl
sekretariat@knyszyn.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Knyszyn
Aby wszystko poszło zgodnie z planem przygotujcie sobie dowód osobisty lub paszport, a także skrócony akt urodzenia, jeśli nie urodziliście się w Knyszynie. Do Urzędu Stanu Cywilnego musicie wybrać się wspólnie, by złożyć stosowne oświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego. O nich wszystkich poinstruuje Was urzędnik, jednak jest to przede wszystkim pokrewieństwo lub pozostawanie w stosunku podległości względem swojego partnera. W trakcie wizyty należy wnieść opłatę skarbową, której potwierdzenie należy zachować. Miesiąc od tej wizyty ślub może zostać zawarty. W szczególnych wypadkach, jak na przykład choroba, ten termin może ulec znaczącemu skróceniu. Sama ceremonia trwa zaledwie 15 minut i jest prowadzona przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Po udzieleniu ślubu możecie odebrać odpisy aktu małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 500

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top