Urząd Stanu Cywilnego Janówek

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Janówek 16-130, woj. podlaskie
ul. Parkowa 3
tel.: 85-7216288
http://www.janow.com.pl
gmina@janow.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Janówek
W trakcie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego ustala się datę oraz miejsce ceremonii, nazwisko, jakie para będzie nosić po ślubie oraz wyklucza się okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa. Z powodu braku rejonizacji narzeczeni wybrać mogą dowolny urząd w obrębie kraju. Jeśli postawią na ten, znajdujący się poza miejscem zamieszkania, zobowiązani będą jednak do dostarczenia skróconych aktów urodzenia. Na miejscu standardowo okazuje się również dowody osobiste. Wdowcy, rozwodnicy, cudzoziemcy oraz kobiety między 16 a 18 rokiem życia proszeni będą także o odpowiednie zaświadczenia. Warto nadmienić, że pary mają teraz możliwość organizacji ceremonii plenerowej. Jak się o nią starać? Wystarczy złożyć wniosek i uiścić wymaganą opłatę. Jeżeli urząd zgodzi się na wybraną lokalizację, ślub odbędzie się w wymarzonym miejscu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 384

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top