Urząd Stanu Cywilnego Jasionówka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Jasionówka 19-122, woj. podlaskie
ul. Rynek 19
tel.: 85-7278034
http://www.jasionowka.pl
gmina@jasionowka.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Jasionówka
Do takiego wydarzenia jakim jest ślub przygotowujemy się wiele tygodni, miesięcy. Warto odpowiednio wcześnie zarezerwować datę ceremonii. Wówczas para młoda będzie miała pewność, iż wybrany przez nich termin jest wolny. Uroczystość może odbyć się w Urzędzie Stanu Cywilnego lub w wybranym miejscu, uzgodnionym uprzednio z urzędnikami. Osoby zawierające związek małżeński muszą dostarczyć do urzędu dokumenty tożsamości, a także zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, odpis aktu urodzenia oraz dowód wniesienia opłaty. Ślub jest przeprowadzony przez kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności państwa młodych, świadków oraz zaproszonych gości. Małżeństwo zostanie zawarte wówczas gdy kobieta oraz mężczyzna w obecności kierownika złożą oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. Narzeczeni muszą również uprzednio podjąć decyzję związaną ze zmianą lub pozostawieniem nazwiska.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 398

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top