Urząd Stanu Cywilnego Wizna

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wizna 18-430, woj. podlaskie
ul. Plac Kapitana Raginisa 35
tel.: 86-2196018
http://www.wizna.pl
wizna@wizna.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wizna
Urząd Stanu Cywilnego w Wiźnie mieści się na Placu Plac Kapitana Raginisa 35, nupturienci są tam obsługiwani w godzinach 7:30-15:30. Formalności przed ślubem cywilnym polegają na złożeniu dostarczeniu aktów urodzenia, dowodów osobistych, złożeniu zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i opłaty 84 zł za sporządzenie aktu ślubu. Narzeczeni mają w obowiązku wskazać przyszłe nazwisko i dwóch świadków ceremonii (ich obecność wymagana jest jedynie w dniu ślubu). Powyższe dane zamieszczane są w akcie małżeństwa, który uroczyście podpisywany jest podczas ceremonii. Wyjątkowe położenie Gminy Wizna, nad rzekami Narew i Biebrza zachęca do organizacji ślubu cywilnego poza salą ślubów, np. w plenerze. Taka ceremonia wymaga zgody władz USC i opłaty 1000 zł.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 375

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top