Urząd Stanu Cywilnego Wąsosz

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wąsosz 19-222, woj. podlaskie
Plac Rzędziana 8
tel.: 86-2731001
http://www.gminawasosz.pl
wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wąsosz
Ślub cywilny w Wąsoszu polega na złożeniu zgodnych, ustnych oświadczeń (przysięgi) przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz dwoma świadkami. Na koniec ceremonii podpisywany jest akt małżeństwa i wydawany nowożeńcom. Aby kierownik mógł sporządzić ten dokument, narzeczeni powinni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Wąsoszu (Plac Rzędziana 8), przynajmniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym ślubem i dostarczyć dowody osobiste, akty urodzenia i ewentualnie akty poprzedniego małżeństwa. Ponadto trzeba wskazać świadków oraz przyjęte po ślubie nazwisko. Narzeczeni muszą pokryć koszt sporządzenia aktu ślubu. A jeśli ślub odbędzie się poza urzędem, np. w plenerze, wymagana jest opłata 1000 zł. Tradycyjna ceremonia w sali ślubów nie podlega opłacie, narzeczeni mogą zadbać o własną oprawę.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 774

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top