Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
18-421, woj. podlaskie
53
tel.: 86-2162476 w. 16
http://www.ugpiatnica.doc.pl
ugpiatnica@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Urząd Stanu Cywilnego w Piątnicy Poduchownej znajduje się przy ul. Stawiskowskiej 53. Pełnoletni i nie spowinowaceni partnerzy aby ustalić tam datę ślubu potrzebują jedynie paszportów lub dowodów tożsamości oraz potwierdzenia wpłaty 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Podczas wizyty podpisują przygotowane przez urzędnika zobowiązania, w których potwierdzają swój brak wiedzy o informacjach mogących uniemożliwiać zawarcie związku małżeńskiego między nimi. Dodatkowo osoby chcące wziąć ślub poza urzędem muszą uzyskać zgodę kierownika USC i uiścić opłatę w wysokości 1000 zł. Przyszli małżonkowie muszą zadecydować, jakie nazwiska przyjmą po ślubie, oraz jakie nazwisko będą nosiły ich dzieci.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 197

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top