Urząd Stanu Cywilnego

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
19-111, woj. podlaskie
#VALUE!
tel.: 85-7169070
http://www.gminakrypno.pl
ugkrypno@podlaskie.pl
Urząd Stanu Cywilnego -
Ślub cywilny może odbyć się w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. W tym celu, należy wypełnić i złożyć dostępny w Urzędzie wniosek, w terminie nie przekraczającym 31 dni od planowanej daty ceremonii. Niezbędnymi dokumentami będą dowody tożsamości oraz skrócone odpisy aktów urodzenia. Osoby rozwiedzione i wdowcy powinni przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa z potwierdzeniem jego rozwiązania lub odpis aktu zgonu byłego małżonka. Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, powienien złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce. Wszelkie niezbęde informacje zostaną udzielone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Kolejnym etapem będzie już dzień złożenia przysięgi.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 233

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podlaskiego
Top