Urząd Stanu Cywilnego Wyryki-Adampol

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wyryki-Adampol 22-205, woj. lubelskie
Wyryki 155
tel.: 82 591 30 29
http://www.wyryki.eu
sekretariat@wyryki.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Wyryki-Adampol
Przed ślubem cywilnym w lubelskiej Gminie Wyryki narzeczeni muszą osobiście, przynajmniej miesiąc wcześniej, zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego mieszczącego się pod adresem Wyryki 155. Trzeba posiadać przy sobie dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, a w przypadku osób po rozwodzie lub śmierci małżonka, także akty, które potwierdzą obecny stan cywilny. Ważnym obowiązkiem jest opłacenie aktu małżeństwa, obecnie koszt ten wynosi 84 zł. Ślub cywilny może odbyć się w sali ślubów USC lub innym, godnym ceremonii i bezpiecznym miejscu. Ślub poza urzędem podlega opłacie 1000 zł. Zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem państwowym polega na złożeniu oświadczenia i podpisaniu aktu małżeństwa. Ceremonia trwa około 20-30 minut.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 417

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top