Urząd Stanu Cywilnego Tuczna

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Tuczna 21-523, woj. lubelskie
Tuczna 191A
tel.: 83 377 10 03
http://www.gminatuczna.pl
usctuczma@o2pl
Urząd Stanu Cywilnego - Tuczna
W Gminie Tuczna w województwie lubelskim, Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest pod adresem Tuczna 191A. Przyszli małżonkowie powinni osobiście udać się do kierownika USC najpóźniej miesiąc przed zaplanowaną datą ślubu. Przygotować niezbędnych dokumentów i informacji usprawni załatwienie sprawy. Należą do nich: ważny dowód osobisty lub paszport, odpis aktu urodzenia, dodatkowo akt zgonu lub orzeczenie o rozwodzie, jeśli nupturienci byli już w związku małżeńskim, a także pokwitowanie opłaty za akt małżeństwa, która obecnie wynosi 84 zł. W urzędzie wymagane są ponadto dane dwóch świadków i decyzja dotycząca zmiany nazwiska. W związku z możliwością zawarcia ślubu cywilnego poza USC, narzeczeni muszą zgłosić taki zamiar z wyprzedzeniem kierownikowi USC oraz dokonać opłaty 1000 zł.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 422

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top