Urząd Stanu Cywilnego Goraj

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Goraj 23-450, woj. lubelskie
ul. Bednarska 1
tel.: 84-6858002
http://www.goraj.eu
poczta@goraj.eurzad.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Goraj
Jakie formalności czekają na narzeczonych nim staną uroczyście przed urzędnikiem? Konieczne jest uzyskanie zaświadczenia, że nie ma prawnych przeciwwskazań wyłączających zawarcie małżeństwa. Aby je uzyskać, para musi udać się do Urzędu z ważnymi dowodami osobistymi. Wizyta ta powinna odbyć się nie później niż na 31 dni przed planowaną datą ślubu. W jej trakcie pracownik Urzędu zada kilka prostych pytań i sporządzi stosowną dokumentację. Ustalone zostaną data i miejsce ceremonii, dane świadków oraz nazwiska przyszłych małżonków i ich dzieci. Należy również uiścić wymaganą opłatę skarbową. Standardowa kwota to 84 zł, jednak w przypadku ślubu plenerowego koszty rosną do 1000 zł. W dniu ślubu należy zjawić się wcześniej, by uzupełnić ostatnie protokoły. Ceremonię zaślubin poprowadzi Kierownik Urzędu. Formalnym poświadczeniem zawartego małżeństwa jest akt ślubu sporządzany przez Urząd Stanu Cywilnego.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 676

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top