Urząd Stanu Cywilnego Annopol

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Annopol 23-235, woj. lubelskie
ul. Rynek 1
tel.: 15 861 30 63 wew. 24
http://www.annopol.eurzad.eu
sekretariat@annopol.eurzad.eu
Urząd Stanu Cywilnego - Annopol
Urząd Cywilny w Annopolu znajduje się w samym sercu miasta, pod adresem Rynek 1. Chociaż z urzędem doskonale można porozumieć się za pomocą telefonu stacjonarnego czy poczty mailowej, załatwianie kwestii związanych z zaślubinami musi być osobiste – konieczne jest przyjście do urzędu obu stron, które pragną zawrzeć związek małżeński. Nie trzeba przestrzegać rejonizacji, ponieważ została ona zniesiona i dzisiaj te kwestie można załatwić w dowolnym urzędzie, po przedłożeniu stosowanych dokumentów – skróconego odpisu aktu urodzenia, które czasem urzędy uzyskują z bazy danych samodzielnie. Osoby pragnące się pobrać muszą odwiedzić urząd nie później niż miesiąc i jeden dzień przed tym ważnym wydarzeniem, ale też nie wcześniej, niż trzy miesiące przednim. Podczas spotkania z urzędnikiem uzgodniona zostaje data oraz godzina zaślubin, a także okoliczności jego zawarcia, ponieważ prawo polskie umożliwia dzisiaj branie ślubów w plenerze, jeśli tylko wskazane miejsce jest odpowiednio godne. Ustalenia, jakich należy dokonać jeszcze przed ślubem, dotyczą również danych personalnych przyszłych małżonków, a więc ewentualnej zmiany nazwiska, podania nazwiska dzieci urodzonych z tego związku, a także personalia poświadczających zaślubiny świadków. W dniu ślubu należy przybyć z ważnym dowodem osobistym.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 605

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top