Urząd Stanu Cywilnego Gościeradów Ukazowy

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Gościeradów Ukazowy 23-275, woj. lubelskie
Gościeradów Ukazowy 61
tel.: 15 838 11 05
http://www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Gościeradów Ukazowy
W Polsce wstąpić w związek małżeński mogą osoby pełnoletnie, które nie są ze sobą spokrewnione, spowinowacone ani w stosunku przysposobienia. W przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat, konieczna jest zgoda udzielona przez sąd rodzinny. By mogło dość do ceremonii, narzeczeni muszą osobiście udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, najpóźniej 31 dni przed datą ceremonii. Na miejscu należy okazać ważne dowody tożsamości. W trakcie spotkania z urzędnikiem para będzie ustalała datę i miejsce ślubu, dane dwojga dorosłych świadków, a także nazwisko przyjęte po ślubie. Jeżeli ślub ma się odbyć poza budynkiem Urzędu, należy przynieść ze sobą stosowny wniosek. Na koniec urzędnik spisze zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ostatni krok to uiszczenie opłaty skarbowej. Standardowo wynosi 84 zł, w przypadku ślubu plenerowego kwota jest wyższa i wynosi 1000 zł. Dniu ceremonii para młoda i świadkowie powinni się zjawić wcześniej celem podpisania ostatniego protokołu. Należy mieć ze sobą dowody tożsamość, co oczywiste, obrączki.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 700

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top