Urząd Stanu Cywilnego Wola Uhruska

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Wola Uhruska 22-230, woj. lubelskie
ul. Parkowa 5
tel.: 82 591 50 72
http://www.wolauhruska.pl
uscwola@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Wola Uhruska
Urząd Stanu Cywilnego w Woli Uhruskiej mieści się na ulicy Parkowej 5. Ślub cywilny pozwala narzeczonym wybrać miejsce ceremonii. Może ona odbyć się w tradycyjnej sali ślubów lub we wskazanym przez młodych lokalu, czy plenerze. Ślub cywilny poza USC wymaga uzyskania zgody kierownika USC i wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 1000 zł. Ślub cywilny przeprowadzany jest w ustalonym miejscu i terminie (najwcześniej 31 dni po złożeniu zawiadomienia), w obecności dwóch świadków. Narzeczeni składają ustne oświadczenie oraz podpis pod aktem małżeństwa. Ceremonia trwa około pół godziny, po jej zakończeniu nowożeńcy otrzymują akt ślubu (podlega opłacie 84 zł) oraz jeden odpis bezpłatnie. Bardzo istotne jest posiadanie ważnych dokumentów tożsamości, zarówno podczas przygotowań, jak i samej ceremonii ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 652

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top