Urząd Stanu Cywilnego Aleksandrów

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Aleksandrów 23-408, woj. lubelskie
Drugi Aleksandrów Drugi 380
tel.: 84 687-50-02
http://www.ealeksandrow.pl
stanislaw.tracz@ealeksandrow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Aleksandrów
Ze względu na brak rejonizacji w Urzędzie Stanu Cywilnego w Aleksandrowie mogą wziąć ślub cywilny zarówno mieszkańcy gminy, jak i osoby niemieszkające na jej terenie. W celu zawarcia małżeństwa przyszli małżonkowie powinni odpowiednio wcześniej osobiście stawić się w urzędzie w celu dopełnienia wszystkich formalności. Do ustalenia terminu ślubu niezbędne jest posiadanie ze sobą ważnych dokumentów tożsamości, odpisów skróconych aktu urodzenia, wniesienie opłaty skarbowej, a także złożenie na miejscu oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ślub cywilny można wziąć w salach Urzędu Stanu Cywilnego lub poza nim np. w plenerze, o ile miejsce to spełnia wymogi bezpieczeństwa i pozwala zachować uroczystą formę ceremonii. Ślub poza urzędem wymaga złożenia specjalnego wniosku oraz decyzji Kierownika USC, wiąże się także z dodatkową opłatą. Termin ślubu cywilnego wyznacza Kierownik USC. Zgodnie z procedurami ślub może odbyć się co najmniej po upływie miesiąca od daty złożenia oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Do USC należy się również zgłosić w przypadku chęci zawarcia ślubu konkordatowego, nie później niż na 3 miesiące przed ustaloną datą uroczystości.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 601

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top