Urząd Stanu Cywilnego Biała Podlaska

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Biała Podlaska 21-500, woj. lubelskie
ul.Janowska 27
tel.: 83 341 64 13
http://www.bialapodlaska.pl
usc@bialapodlaska.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Biała Podlaska
Pierwszym krokiem jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Janowskiej 27 w Białej Podlaskiej, bądź w innym dowolnym USC w Polsce i złożenie tam odpowiedniego wniosku. Ślub może odbyć się w dowolnym miejscu, wskazanym przez młodych za odpowiednią opłatą. Aby było to możliwe należy uprzednio uzyskać zgodę kierownika USC i zapewnić spełnienie warunków bezpieczeństwa oraz uroczystości tego miejsca. Wniosek o udzielnie ślubu należy złożyć minimum 31 dni przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. Możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania, jednak tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Podczas wizyty w USC muszą być obecni oboje narzeczeni i mieć ze sobą dowody tożsamości. Po ich okazaniu urzędnik przeprowadzi wywiad, celem wyeliminowania przeciwwskazań do formalizacji związku. W dniu ślubu przyszli małżonkowie i ich świadkowie muszą mieć ze sobą dokumenty tożsamości i przybyć na miejsce uroczystości kwadrans wcześniej. Po zakończeniu zaślubin kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wręczy nieodpłatnie odpis aktu małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 1363

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top