Urząd Stanu Cywilnego Dorohusk

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dorohusk 22-174, woj. lubelskie
ul. I Armii Wojska Polskiego 50
tel.: 82 566 10 89
http://www.dorohusk.eurzad.eu
usc@dorohusk.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dorohusk
Aby ślub cywilny mógł się odbyć para musi zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego osobiście, najpóźniej 31 dni przed wybraną datą. Legitymując się dokumentami tożsamości, składają oświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, podają kilka swoich danych, nazwiska świadków oraz wnoszą opłatę skarbową. Młodzi mogą złożyć przysięgę małżeńską w dowolnym Urzędzie w Polsce, a także w innym wybranym miejscu. Należy wystosować odpowiedni wniosek i zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dniu ślubu młodzi wraz ze świadkami wypełniają resztę dokumentów i podpisują protokół. Ceremonia ślubna trwa krótko, od 20 do 30 minut. Udział obowiązkowo bierze dwóch świadków. Ceremonia kończy się wręczeniem nowożeńcom prawnego potwierdzenia ich decyzji czyli aktu zawarcia związku małżeńskiego.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 778

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa lubelskiego
Top