Urząd Stanu Cywilnego Szerzyny

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Szerzyny 38-246, woj. małopolskie
Szerzyny 521
tel.: 14-6517300
http://www.szerzyny.pl
szerzyny@zgwrp.org.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Szerzyny
Na początku należy wybrać się do dogodnego dla narzeczonych Urzędu Stanu Cywilnego, aby złożyć wymagane dokumenty: dowody osobiste, akty urodzenia, akty potwierdzające stan cywilny w przypadku osób, które już były w związku małżeńskim. W Gminie Szerzyny Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w pod adresem Szerzyny 521. Podczas spotkania z kierownikiem urzędu składane jest pisemne zapewnienie o braku wiedzy na temat przeszkód dla danego małżeństwa. Do dokumentacji trzeba też dołączyć pokwitowanie opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł). Czas i miejsce ceremonii musi zostać skonsultowane z kierownikiem USC, który wyraża zgodę na ewentualny ślub poza budynkiem urzędu. Warunki jakie musi spełniać miejsce ceremonii to bezpieczeństwo uczestników i zachowanie podniosłej atmosfery.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 675

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top