Urząd Stanu Cywilnego Dobra

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Dobra 34-642, woj. małopolskie
Dobra 233
tel.: 18 33 30 020
http://www.gminadobra.pl
sekretariat@gminadobra.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Dobra
Minimum miesiąc przed planowaną ceremonią para młoda udaje się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego, w którym chce się pobrać, z dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości urzędnik rozpoczyna procedurę. Spisuje dane, przeprowadza krótki wywiad i wydaje oświadczenie, że nic nie stoi na przeszkodzie do zawarcia małżeństwa. Para ustala datę i miejsce ślubu, dokonuje opłaty skarbowej i oczekuje dnia ślubu. Należy pamiętać by pojawić się kilkanaście minut wcześniej, ponieważ młodzi i świadkowie podpisują protokoły. Ceremonii przewodniczy kierownik Urzędu, który na podstawie zgodnych oświadczeń pary złożonych w obecności dwóch świadków, ogłasza zawarcie małżeństwa. Formalnym potwierdzeniem jest akt zawarcia małżeństwa, który po zakończeniu ceremonii podpisują świeżo upieczeni małżonkowie, świadkowie oraz kierownik Urzędu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 588

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top