Urząd Stanu Cywilnego Olkusz

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Olkusz 32-300, woj. małopolskie
ul. Rynek 2
tel.: 32 62 60 129
http://www.umig.olkusz.pl
poczta@umig.olkusz.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Olkusz
Brak rejonizacji umożliwia parom swobodny wybór miejsca ślubu cywilnego. Warto rozważyć zorganizowanie tej ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego, który oferuje otoczenie zabytków i szlaków turystycznych o pięknych krajobrazach. Do takich miejsc należy Urząd Stanu Cywilnego w Olkuszu przy ul. Rynek 2. Należy zgłosić się do kierownika danego urzędu w celu złożenia zapewnienia o zamiarze wstąpienia w związek małżeński, okazania dokumentów tożsamości, aktu urodzenia i innych wymaganych od osób po rozwodzie, owdowiałych, niepełnoletnich. Ustala się też dokładny termin i miejsce ślubu (jeśli wnioskujecie o ślub w plenerze, konieczna jest opłata 1000 zł na konto urzędu - dane znajdują się na stronie Gminy Olkusz). W dniu ceremonii młoda para i świadkowie powinni mieć przy sobie dowody tożsamości. Ceremonia trwa ok 30 minut.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 853

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top