Urząd Stanu Cywilnego Ciężkowice

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Ciężkowice 33-190, woj. małopolskie
ul.Tysiąclecia 19
tel.: 14 62 85 800
http://www.ciezkowice.pl
ug@ciezkowice.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Ciężkowice
Wizyta nie ominie nikogo. Ważne by odbyła się nie później niż miesiąc przed ślubem. Narzeczeni mogą udać się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego, niekoniecznie tego, który odpowiada ich miejscu zamieszkania. Dokładną datę, godzinę oraz miejsce (istnieje możliwość ślubu plenerowego) para ustala na spotkaniu z urzędnikiem. Młodzi zobowiązani są przedłożyć dowody tożsamości. Wtedy również pada deklaracja o wyborze nazwiska małżonków i ich dzieci po ślubie. Urzędnik sporządza dokumenty i wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Następnie narzeczeni wnoszą opłatę urzędową. W dniu ślubu trzeba pamiętać o kilku rzeczach m.in. o zabraniu dowodów osobistych, z którymi świadkowie i młodzi udają się do Urzędu przed wyznaczoną godziną i podpisują protokoły. Zawracie małżeństwa następuje przed kierownikiem Urzędu i kończy się otrzymaniem formalnych aktów potwierdzających zawarcie małżeństwa.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 654

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top