Urząd Stanu Cywilnego Kozłów

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kozłów 32-241, woj. małopolskie
Kozłów 60
tel.: 41 38 41 048
http://www.kozlow.pl
gmina@kozlow.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kozłów
Jeżeli młoda para zdecyduje się na ślub cywilny, udaje się do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego. Tam składa tak zwane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ślub można zawrzeć w dowolnym USC lub poza Urzędem, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez nich miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań. Do Urzędu narzeczeni muszą zgłosić się oboje na co najmniej 31 dni przed ślubem z ważnym dokumentem tożsamości. Już wtedy mogą złożyć oświadczenie jakim nazwiskiem będą się posługiwali po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły ich dzieci. Kilkanaście minut przed ślubem para młoda wraz ze świadkami i z dokumentami tożsamości, uzupełnia dokumenty na miejscu. Ceremonia trwa krótko, bo około 20 minut i kończy się podpisaniem aktu małżeństwa.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 655

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top