Urząd Stanu Cywilnego Lipnica Murowana

https://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lipnica Murowana 32-724, woj. małopolskie
Lipnica Murowana 44
tel.: 14 68 52 100 wew. 30
http://www.lipnicamurowana.pl
gmina@lipnicamurowana.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lipnica Murowana
Podczas pierwszej wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego zostaną Państwo poproszeni o przedstawienie do wglądu dowodów osobistych. Konieczne jest także posiadanie skróconych aktów urodzenia. Chęć zawarcia związku małżeńśkiego muszą Państwo zgłosić w terminie 31 dni przed planowaną datą ślubu, by urząd miał czas na przygotowanie niezbędnych formalności. Każda osoba chcąca złożyć przysięgę małżeńską powinna mieć ukończone osiemnaście lat lub posiadać odpowiednie orzeczenie sądu. Kolejny raz w urzędzie muszą Państwo stawić się na krótko przed ustaloną godziną rozpoczęcia ceremonii, w towarzystwie świadków. Mogą nimi zostać osoby pełnoletnie, posiadające aktualne dokumenty potwierdzające tożsamość. Po złożeniu uroczystych podpisów rozpoczyna się ślub cywilny, podczas którego narzeczeni stają się prawomocnym małżeństwem.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 558

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa małopolskiego
Top