Urząd Stanu Cywilnego Zarzecze

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Zarzecze 37-205, woj. podkarpackie
Zarzecze 175
tel.: 166401529
http://www.gminazarzecze.pl
ugusc1@zarzecze.itl.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Zarzecze
Urząd Stanu Cywilnego w Zarzeczu 175, woj. podkarpackie, przyjmuje zgłoszenia ślubu cywilnego najwcześniej 6 miesięcy i najpóźniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym dniem ślubu, przy czym data musi zostać uzgodniona z kierownikiem USC. Składane na piśmie zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa jest ważne pół roku, po tym czasie trzeba złożyć je ponownie. Niezbędne do sporządzenia aktu małżeństwa dokumenty to dowody tożsamości, akty urodzenia, a od osób po rozwodzie, śmierci małżonka i cudzoziemców pobierane są dodatkowe zaświadczenia i akty. Ślub cywilny, jeśli odbywa się w tradycyjnej sali ślubów USC jest bezpłatny. Natomiast ceremonia w plenerze, czy wynajętym lokalu podlega urzędowej opłacie 1000 zł. Do kosztów należy dodać też 84 zł za akt małżeństwa i inne opłaty skarbowe za wydanie brakujących dokumentów.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 425

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top