Urząd Stanu Cywilnego Krzywcza

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Krzywcza 37-755, woj. podkarpackie
Krzywcza 36
tel.: 166711395
http://www.krzywcza.pl
usc@krzywcza.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Krzywcza
Dzień ślubu musi zostać poprzedzony wcześniejszym złożeniem wniosku. Wskazanym do tego terminem jest miesiąc przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego. Odpowiednio wypełniony wniosek wraz z dokumentami tożsamości oraz skróconymi aktami urodzenia, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym odbędzie się ślub. W przypadku niektórych ewentualności, należy okazać dodatkowe zaświadczenia, m.in. zgodę sądu na zawarcie związku małżeńskiego w przypadku osób niepełnoletnich, sądowe oświadczenie o rozwiązaniu małżeństwa lub akt zgodu byłyego małżonka. We wniosku będzie konieczne wskazanie daty ślubu, nazwiska jakim będą posługiwać się narzeczeni po ślubie, oświadczenia o wiarygodności składanych dokumentów. Kolejnym krokiem będzie dzień ślubu, w którym świadkowie wraz z Parą Młodą złożą ostanie podpisy.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 394

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top