Urząd Stanu Cywilnego Radomyśl nad Sanem

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Radomyśl nad Sanem 37-455, woj. podkarpackie
ul. Rynek Duży 7
tel.: 158454342
http://www.radomysl.pl
kierownikusc@radomysl.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Radomyśl nad Sanem
Urząd Stanu Cywilnego w Radomyślu nad Sanem przyjmuje narzeczonych w godzinach w godzinach pracy urzędu codziennie od 7 do 15, a we wtorki do godziny 16. Kierownik USC sporządza protokół, w którym zawarte są informacje dotyczące świadków, zmiany nazwiska, czasu i miejsca ślubu. Ceremonia ślubna może odbyć się najwcześniej 31 dni po zgłoszeniu przez was chęci zawarcia małżeństwa. Wymagane dokumenty, które należy przekazać urzędnikowi to akty urodzenia i inne wymagane od rozwodników, wdowców, czy obcokrajowców akty poświadczające ich stan cywilny, a także dowód wpłaty 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. Planując ślub w innym niż urząd miejscu, konieczny będzie wniosek do kierownika USC i dodatkowa opłata 1000 zł. Ceremonia bez względu na miejsce, musi zachować podniosły, urzędowy przebieg. Przewodzi jej kierownik USC, który przyjmuje od narzeczonych przysięgę i podpisy pod oświadczeniem o wstąpieniu w związek małżeński.
Jak do nas dojechać?

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 328

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top