Urząd Stanu Cywilnego Lubenia

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Lubenia 36-042, woj. podkarpackie
Lubenia 131
tel.: 178755092
http://www.lubenia.pl
ug@lubenia.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Lubenia
W celu uprawomocnienia związku powinni udać się Państwo do Urzędu Stanu Cywilnego w Lubenii bądź innej miejscowości. Należy zrobić to przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. Tam, po uzupełnieniu odpowiednich dokumentów, ustalana jest data ślubu. Podczas tej wizyty niezbędne jest posiadanie aktualnych dowodów osobistych oraz skróconych aktów urodzenia obojga przyszłych małżonków. Kolejny raz w urzędzie pojawią się Państwo tuż przed ceremonią. Prosimy, by zrobić to wraz z świadkami wcześniej od pozostałych gości, gdyż konieczne jest złożenie podpisów. Niezbędne będzie posiadanie dowodów tożsamości. Następny krok to już złożenie przysięgi przez Państwa Młodych. Od tej chwili w świetle prawa są oni postrzegani jako małżeństwo, czego potwierdzeniem jest wręczony im przez urzędnika uroczysty akt ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 491

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top