Urząd Stanu Cywilnego Kuryłówka

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Kuryłówka 37-303, woj. podkarpackie
Kuryłówka 527
tel.: 172438010
http://www.kurylowka.pl
usc@kurylowka.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Kuryłówka
Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Należy tylko złożyć odpowiednie zawiadomienie o planowanej uroczystości. Konieczne będzie okazanie dowodów tożsamości oraz skróconych aktów urodzenia obojga małżonków, a także wypełnienie wniosku i dostarczenie do do Urzędu nie później niż 31 dni przed planowaną datą ślubu. Ze względu na występujące w życiu okoliczności, w niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe dokumenty, m.in. dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa. Dodatkowo każdy z przyszłych małżonków zobowiązany jest do złożenia pisemnego zapewnienia, iż nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz okazania zezwolenia na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jesli wszytstkie dokumenty są zgodne, następuje wyznaczenie daty ślubu.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 279

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top