Urząd Stanu Cywilnego Rokietnica

http://www.wesele.com.pl/assets/images/logo.svg
Rokietnica 37-562, woj. podkarpackie
Rokietnica 682
tel.: 166221391
http://www.rokietnica.mky.pl
ug_rokietnica@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego - Rokietnica
Przyszłych małżonków nadal obowiązują ustawowe terminy załatwienia spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rokietnicy 682. Rezerwacji terminu można dokonać na 6 miesięcy przed ślubem, natomiast sporządzenie protokołu przedślubnego może nastąpić najwcześniej na 3 miesiące, a najpóźniej miesiąc i jeden dzień przed ustaloną datą. Do protokołu kierownik dołącz zapewnienie nupturientów o braku wiedzy o przeszkodach prawnych, akty urodzenia oraz dowód opłaty skarbowej za akt ślubu, która obecnie wynosi 84 zł. Narzeczeni muszą też wskazać świadków ceremonii oraz zadecydować o nazwisku żony po ślubie. Uroczystość przebiega według stałego schematu, jednak młodzi mogą uzupełnić go o własne przemowy. Potwierdzeniem zawarcia związku małżeńskiego jest podpisanie aktu ślubu przez uczestników ceremonii.

Liczba unikatowych wyświetleń wizytówki: 376

Pozostałe Urzędy Stanu Cywilnego z województwa podkarpackiego
Top